Over ons

Het is tijd voor iets nieuws in een schitterend vakgebied! Daarom zijn we in 2017 gestart met het opnieuw vormgeven van de mondzorg in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor mondzorgers tijd is voor vernieuwing op gebied van omgang met client, ontwikkeling, samenwerking en organisatie.

MZGN Innoveert mondzorg

MZGN komt voort uit een uitvoerige analyse van de trends in de mondzorg in Nederland. De afgelopen decennia is de samenstelling van de beroepsgroep van tandartsen veranderd, onder meer in leeftijdsverdeling, aantal deeltijdwerkers en buitenlandse gediplomeerden.

Tegelijkertijd zijn er veranderingen opgetreden in de wijze waarop tandartsen hun beroep uitoefenen, zoals toenemende differentiatie op de verschillende tandheelkundige deelgebieden en veranderingen in de praktijkvoering. Er wordt meer en meer samengewerkt, niet alleen door tandartsen onderling, maar ook door en met mondhygiënisten, preventieassistenten en andere mondzorgverleners (o.a. orthodontisten en kaakchirurgen). Hierdoor zijn praktijken gemiddeld genomen groter geworden, in ieder geval wat de omvang van het cliëntenbestand betreft.

In relatie hiermee is de laatste jaren een specifieke praktijkvorm in opkomst: de praktijken verenigd in een keten. Er zijn grotere ketens ontstaan maar ook kleinere samenwerkingsverbanden. De trend is dat de ontwikkeling naar meer samenwerking binnen de mondzorg zich verder doorzet. Dit proces is onder andere verbonden aan de (snelle) ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, maar ook aan het streven de dienstverlening te verbeteren, cliënten sneller en zoveel mogelijk onder één dak te helpen, protocollen te uniformeren en gezamenlijk materialen in te kopen. Samenwerking in een keten leidt onder andere ook tot inkoopvoordelen en efficiëntere stoelbezetting.

Bouwen aan een netwerk

MZGN is in 2017 gestart met het opnieuw vormgeven van de mondzorg in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor mondzorgers tijd is voor vernieuwing op gebied van omgang met client, ontwikkeling, samenwerking en organisatie. We streven ernaar een kwaliteitslabel te zijn voor zowel mondzorger als cliënt. Zo staat MZGN voor optimale service, open communicatie en vraaggerichte zorg. Daarnaast investeren we doorlopend in kennisdeling, ontwikkeling en opleiding binnen de organisatie. Hoe we dat doen? We bouwen aan een netwerk van samenwerkende mondzorgcentra dat door wetenschappelijke, maatschappelijke, organisatorische en technische vernieuwingen de meest gewaardeerde mondzorginstelling in Nederland gaat worden.

Service organisatie

MZGN is een serviceorganisatie voor alle aangesloten praktijken. We regelen organisatorische zaken zoals administratie, inkoop, ICT en HR. Op deze manier nemen we veel werk uit handen terwijl u als tandarts de regie houdt. Alles draait om vraaggerichte zorg.  U heeft de ruimte om samen met het team en de cliënt te werken aan het optimale behandelplan, zodat u zeker weet dat uw cliënt de zorg krijgt die aansluit bij zijn of haar hulpvraag en verwachtingen.

Werken bij MZGN

MZGN is op zoek naar enthousiaste mensen in verschillende disciplines.