Tevreden?

Geef ons feedback

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons dan persoonlijk weten in de praktijk of via het contactformulier van uw praktijk via deze site. Alvast bedankt!

We werken hard om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit met ons. Geef uw opmerkingen door aan de betreffende behandelaar of via een van onze assistentes. Wellicht vindt u het prettig een gesprek aan te gaan met uw tandarts?

De tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom zij of hij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) te bereiken via telefoonnummer: 0900 202 5012. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-Klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Over MZGN

MZGN komt voort uit een uitvoerige analyse van de trends in de mondzorg in Nederland. In 2017 is MZGN gestart met het opnieuw vormgeven van de mondzorg in Nederland. We streven ernaar een kwaliteitslabel te zijn voor zowel mondzorger als cliënt.